Tag strega

Leggende in dialetto: La strega “A stre’h”.

A stre’h N’da nu vosh’ch’ scur n’g’ stav’ na femm’n ca  n’sciun’ avvcnav’ p’cché er’ na stre’h’. Canuscia’h ù riavul’ e ndò passav’ tutt’attuorn a iedd’ muria’h e r’vntava fridd. Quann iera nott, trasia’h n’dì cas’ e s’ purtav’ i…