Tag leggende

Leggende in dialetto: La grotta. A’ grott’

A’ grott’ M’chel er nù pastor cà t’nia ott figl’ e ogni juorn avia vrè cum’ avia fa p’ l’ rà ra magnà. Ropp rà  uerr’ mancav tutt e certi vot a muglier’ l’ facia’h truvà n’tavul’ na mnestr’ ca…

Leggende in dialetto: Il Morto. “U’muort”.

  Angluzz ier muort n’dù suonn nà nott r’ viern. Ier’ ancor giov’n e p’nzav r’ campà tant’ann . Na ser’, a figl’, mentr m’ttia’h a post a robba sua, s’ s’nti’h r’ chiamà rà stanz u’ lat’, s’afaccia’h ma…