Tag cimitero

Leggende in dialetto: il cane. U’ can’

M’chel er nù grann’ fat’hator’ e tutt quant u scienn’ truvenn’ p’cchè rav’ na man’ a gent ca t’nia b’suogn’. Nu juorn u’ chiama’h na v’cchiaredd cà t’nia rà s’stma’h nù poc’ r’ robb. M’chel s’acc’ri’h r’ fati’h e avia’h…